Gino Rossi - unikatowe projekty

Reklamacje

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące procedury reklamacyjnej a także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania jej dotyczące.

Wszelkie reklamacje dotyczące produktów GINO ROSSI S.A podlegają przepisom zawartym w Ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

Warunkiem przyjęcia towaru do reklamacji jest okazanie przez klienta dowodu zakupu w sklepie Gino Rossi (paragon, potwierdzenie transakcji kartą płatniczą, faktura VAT).

Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji na terenie całego kraju w dowolnym salonie firmowym Gino Rossi S.A

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Gino Rossi S.A. ul. Owocowa 24 76-200 Słupsk, tel. +48 59 842 26 08, fax +48 59 842 26 12, e-mail: office@gino-rossi.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności

do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Procesowi reklamacji nie podlegają: - uszkodzenia mechaniczne
- starte wierzchniki
- przetarcia spodów ze skóry naturalnej
- wady wynikające z niewłaściwego dopasowania obuwia
- niewłaściwego użytkowania i konserwacji (zacieki, odbarwienia, kruszenie pasty)
- przemakanie obuwia skórzanego
- obuwie wskazujące na znaczne zużycie
- obuwie, które nie odpowiada podstawowym wymaganiom higienicznym (brudne, mokre)
- wady widoczne w dniu zakupu

FAQ

Gdzie mogę dokonać zgłoszenia reklamacji?

Zgłoszenia reklamacji mogą Państwo dokonać w salonie, w którym zakupili Państwo obuwie Gino Rossi. W uzasadnionych przypadkach zgłoszenia niezgodności towaru z umową można dokonać w dowolnym salonie firmowym Gino Rossi.

Jaki szybko mogę spodziewać się reakcji na złożoną reklamację?

Czas rozpatrzenia reklamacji, wraz z powiadomieniem klienta to 14 dni od momentu złożenia reklamacji. Czas załatwienia reklamacji w przypadku naprawy może wydłużyć się w zależności od rodzaju zgłoszonej niezgodności.

W jaki sposób informują Państwo klienta o reklamacji?

Sprzedawca udziela odpowiedzi zgłaszającemu reklamację o sposobie realizacji jego roszczeń w formie listu poleconego w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

Co klient może zrobić po otrzymaniu informacji ?

Bez względu na sposób rozpatrzenia reklamacji klient powinien zgłosić się do salonu po odbiór obuwia, w uzasadnionych przypadkach sprzedawca może obuwie odesłać na adres klienta. W sprawach spornych konsument może złożyć odwołanie do Państwowej Inspekcji Handlowej, Sądu Konsumenckiego oraz Sądu powszechnego.

Jakie podstawy prawne regulują stosunek reklamacji?

Wszelkie podstawy prawne dotyczące reklamacji uregulowane zostały w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

Formularz odstąpienia od umowy