Ładuję...

Gino Rossi S.A.

Gino Rossi jest jedną z najlepiej rozpoznawanych i najwyżej cenionych na polskim rynku firm, która zajmuje pozycję lidera w segmencie damskiego i męskiego obuwia, toreb i galanterii skórzanej ze średniej i wyższej półki. Marka Gino Rossi zapracowała sobie na taką opinię doskonałą znajomością najnowszych trendów w modzie i kreatywnym spojrzeniem na klasykę. Renoma produktów Gino Rossi w świecie mody jest przykładem, w jaki sposób najlepsza sztuka szewska może wpisać się w nowoczesny model biznesowy. Firma powstała w 1992 roku w Słupsku dzięki współpracy polskich i włoskich partnerów, którzy postanowili połączyć doświadczenie i wykorzystać je do stworzenia skórzanego obuwia męskiego i damskiego dla wymagających klientów. 

Władze

Tomasz Kuźniarski - Prezes Zarządu

Tomasz Kuźniarski  od 2015 roku związany z Gino Rossi S.A,. gdzie pełnił obowiązki dyrektora produkcji. Wcześniej pełnił obowiązki managera produkcji w firmach Kimball Electronics Poland (2013-2015) oraz Gemalto sp. z o.o. (2006-2013). Ukończył studia na Politechnice Gdańskiej (Wydział Chemiczny), uzyskując tytuł magistra inżyniera biotechnologii. W 2012 roku uzyskał certyfikat Black Belt Lean 6sigma (Air Academy Associates, USA).

Marcin Szyguła - Wiceprezes Zarządu

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, posiada tytułu doradcy podatkowego. Obecnie zarządza podatkami w spółce CCC S.A. oraz jest członkiem zarządu w NG2 Suisse Gmbh, jak również pełni funkcję prezesa w spółce Shoe Express S.A. W latach 2016 – 2017 pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wcześniej zarządzał m.in. podatkami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i w Idea Banku S.A. oraz pracował dla PKO BP S.A. i  EFG Eurobank Ergasias (Polbank) będąc zaangażowany w strategiczne projekty tych spółek.

Rada nadzorcza: 

Mariola Franus – Brankiewicz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Szymon Filipczak – Członek Rady Nadzorczej
Bogdan Dzudzewicz – Członek Rady Nadzorczej

Akcjonariat

Akcjonariusz:  CCC S.A.

Liczba akcji: 184 033 095

Udział w kapitale zakładowym : 100%

Liczba głosów: 184 033 095

Udział w ogólnej liczbie głosów: 100%

Kapitał zakładowy Gino Rossi S.A. wynosi 92.016.547,50 zł (opłacony w całości) i dzieli się na 184 033 095 akcji zwykłych na okaziciela następujących serii:

 • Akcje serii A - 1.926.130
 • Akcje serii B - 7.704.660
 • Akcje serii C - 3.000.000
 • Akcje serii D - 150.000
 • Akcje serii E - 390.000
 • Akcje serii F - 449.496
 • Akcje serii G - 18.216.600
 • Akcje serii H - 15.918.443
 • Akcje serii J - 2.387.766
 • Akcje serii I - 190.000
 • Akcje serii K - 120.500.000
 • Akcje serii L - 13.200.000

Kontakt z Gino Rossi S.A.

Siedziba firmy

email :[email protected]
telefon: +48 59 842 26 08
fax: +48 59 842 26 12

Gino Rossi S.A.
ul. Owocowa 24
76-200 Słupsk

KRS: 0000043459
NIP: 8390202281
REGON: 771479103

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000043459,
Kapitał zakładowy 92 016 547,50 zł opłacony w całości.

Inspektor Ochrony Danych

email: i[email protected]

Listę punktów sprzedaży Gino Rossi sprawdzisz tutaj

MODIVO S.A. realizuje zamówienia i dostarcza zamówione produkty kontakt z obsługą e-sklepu