Gino Rossi jest jedną z najlepiej rozpoznawanych i najwyżej cenionych na polskim rynku firm, która zajmuje pozycję lidera w segmencie damskiego i męskiego obuwia, toreb i galanterii skórzanej ze średniej i wyższej półki. Marka Gino Rossi zapracowała sobie na taką opinię doskonałą znajomością najnowszych trendów w modzie i kreatywnym spojrzeniem na klasykę. Renoma produktów Gino Rossi w świecie mody jest przykładem, w jaki sposób najlepsza sztuka szewska może wpisać się w nowoczesny model biznesowy. Firma powstała w 1992 roku w Słupsku dzięki współpracy polskich i włoskich partnerów, którzy postanowili połączyć doświadczenie i wykorzystać je do stworzenia skórzanego obuwia męskiego i damskiego dla wymagających klientów. 

ZARZĄD:

  • Tomasz Kuźniarski – Prezes Zarządu
  • Marcin Szyguła – Wiceprezes Zarządu  

Tomasz Kuźniarski

Tomasz Kuźniarski  od 2015 roku związany z Gino Rossi S.A,. gdzie pełnił obowiązki dyrektora produkcji. Wcześniej pełnił obowiązki managera produkcji w firmach Kimball Electronics Poland (2013-2015) oraz Gemalto sp. z o.o. (2006-2013). Ukończył studia na Politechnice Gdańskiej (Wydział Chemiczny), uzyskując tytuł magistra inżyniera biotechnologii. W 2012 roku uzyskał certyfikat Black Belt Lean 6sigma (Air Academy Associates, USA).

Marcin Szyguła 

Ukończył z wynikiem bardzo dobrym studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, posiada tytułu doradcy podatkowego. Obecnie zarządza podatkami w spółce CCC S.A. oraz jest członkiem zarządu w NG2 Suisse Gmbh, jak również pełni funkcję prezesa w rumuńskiej spółce Shoe Express S.A. W latach 2016 – 2017 pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wcześniejsze doświadczenia zawodowe związane są przede wszystkim z instytucjami finansowymi zarządzał m.in. podatkami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i w Idea Banku S.A. oraz pracował dla PKO BP S.A. i  EFG Eurobank Ergasias (Polbank) będąc zaangażowany w strategiczne projekty tych spółek. Działa również jako wolontariusz będąc w Zarządzie Społecznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum STO 2 a wcześniej jako członek zarządu w fundacji udzielającej bezpłatnych porad prawnych dla osób potrzebujących.

 RADA NADZORCZA:

  • Mariola Franus – Brankiewicz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Szymon Filipczak – Członek Rady Nadzorczej
  • Bogdan Dzudzewicz – Członek Rady Nadzorczej

Akcjonariuszliczba akcji% udział w kapitale zakładowymliczba głosów% udział w ogólnej liczbie głosów
           CCC S.A. 184 033 095 100  184 033 095  100

Kapitał zakładowy Gino Rossi S.A. wynosi 92.016.547,50 zł (opłacony w całości) i dzieli się na 184 033 095 akcji zwykłych na okaziciela następujących serii:

• Akcje serii A - 1.926.130

• Akcje serii B - 7.704.660

• Akcje serii C - 3.000.000

• Akcje serii D - 150.000

• Akcje serii E - 390.000

• Akcje serii F - 449.496

• Akcje serii G - 18.216.600

• Akcje serii H - 15.918.443

• Akcje serii J - 2.387.766

• Akcje serii I - 190.000

• Akcje serii K - 120.500.000

• Akcje serii L - 13.200.000


ADRESY FIRMOWE GINO ROSSI S.A.

Siedziba firmy

[email protected]
telefon: +48 59 842 26 08
fax: +48 59 842 26 12

Gino Rossi S.A.
ul. Owocowa 24
76-200 Słupsk

KRS: 0000043459
NIP: 8390202281
REGON: 771479103

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000043459,
Kapitał zakładowy 92 016 547,50 zł opłacony w całości.

Inspektor Ochrony Danych