ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2
"Zakup automatycznej krojowni ..."

Ogłoszenie o zamówieniu nr 1
"Zakup maszyn: 1. Stemplowarka 2. Ścieniarka ..."

Ogłoszenie o zamówieniu nr 3
 "Zakup maszyn i oprogramowania ..."

Ogłoszenie o zamówieniu nr 3.1
"Zakup Skanera 3D wraz Oprogramowaniem ..."

Ogłoszenie o zamówieniu nr 4
 "Zakup maszyn: 1. Formowarka przyszew 2. Prasa przeponowa do prasowania podeszew ..."

Ogłoszenie o zamówieniu nr 4.1
"Zakup urządzenia Formowarka przyszew w związku z realizacją projektu ..."

Ogłoszenie o zamówieniu nr 5
"Zakup maszyn: 1. Maszyna szyjąca słupowa 1-igłowa 2. Maszyna szyjąca szwem zyg-zak ..."

Ogłoszenie o zamówieniu nr 6
"Zakup urządzeń: 1. Twardościomierz Shore’a typu A ..."

Ogłoszenie o zamówieniu nr 6.1
"Zakup urządzeń: 1. Urządzenie do mierzenia miękkości skór naturalnych ..."

Ogłoszenie o zamówieniu nr 7
"Zakup urządzeń: 1. Aparat fotograficzny 2. Komputer do prac projektowych ..."

Ogłoszenie o zamówieniu nr 8
"Zakup bieżni ruchomej ..."

Ogłoszenie o zamówieniu nr 8.1
"Zakup bieżni ruchomej ..."

Ogłoszenie o zamówieniu nr 9
"Zakup: 1. Sprzętu do pomiaru kopyt – komplet 2. Plantokonturografu ..."

Ogłoszenie o zamówieniu nr 10
"Zakup urządzeń: 1. Stół z wyciągiem do klejów rozpuszczalnikowych 2. Stół roboczy ..." 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 12
"Zakup drukarki 3D z oprogramowaniem ..."